mokslumas

mokslumas
mokslùmas sm. (1)mokslus: 1. N, K, J Mokslumù pasižymi kiekvienas žmogus, sugebąs mokytis ir savintis mokslo laimėjimus FT. 2. M.Valanč, A.Baran Skaitymas knygų atneša mokslumą, mokytas mato darbus neteisybės! Nz. Tai buvo aukštas, lieknas, šviesiaplaukis jaunikaitis, labai puikinąsis savo mokslumu . Mokinys savo mokslumu prašoko draugus . 3. 235.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mokslumas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individualūs rodikliai, rodantys, kaip sparčiai žmogus mokydamasis įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kokia to, ką įgyja, kokybė. Skiriamas bendrasis mokslumas – gebėjimas išmokti bet kurį… …   Sporto terminų žodynas

  • mokslumas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gebėjimas mokytis, išmokti. Mokslumas – viena iš intelektinio aktyvumo rūšių. Mokiniai gali turėti stiprų praktinį intelektą, bet silpną teorinį. Žemo mokslumo mokiniai yra menkesnio intelekto, nepajėgia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokslumas — mokslùmas dkt. Gimnazi̇̀stai pasižỹmi mokslumù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Gelehrigkeit — mokslumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individualūs rodikliai, rodantys, kaip sparčiai žmogus mokydamasis įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kokia to, ką įgyja, kokybė. Skiriamas bendrasis mokslumas – gebėjimas išmokti bet… …   Sporto terminų žodynas

  • learning ability — mokslumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individualūs rodikliai, rodantys, kaip sparčiai žmogus mokydamasis įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kokia to, ką įgyja, kokybė. Skiriamas bendrasis mokslumas – gebėjimas išmokti bet… …   Sporto terminų žodynas

  • обучаемость — mokslumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individualūs rodikliai, rodantys, kaip sparčiai žmogus mokydamasis įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kokia to, ką įgyja, kokybė. Skiriamas bendrasis mokslumas – gebėjimas išmokti bet… …   Sporto terminų žodynas

  • Lernfähigkeit — mokslumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gebėjimas mokytis, išmokti. Mokslumas – viena iš intelektinio aktyvumo rūšių. Mokiniai gali turėti stiprų praktinį intelektą, bet silpną teorinį. Žemo mokslumo mokiniai yra menkesnio intelekto,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • learning ability — mokslumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gebėjimas mokytis, išmokti. Mokslumas – viena iš intelektinio aktyvumo rūšių. Mokiniai gali turėti stiprų praktinį intelektą, bet silpną teorinį. Žemo mokslumo mokiniai yra menkesnio intelekto,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • обучаемость — mokslumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gebėjimas mokytis, išmokti. Mokslumas – viena iš intelektinio aktyvumo rūšių. Mokiniai gali turėti stiprų praktinį intelektą, bet silpną teorinį. Žemo mokslumo mokiniai yra menkesnio intelekto,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Zögling — ugdytinis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginio veikimo objektas ir subjektas. Į ugdytinio sąvoką įeina mokinys, moksleivis, studentas, auklėtinis. Ugdytinis, kaip ugdymo subjektas, yra fiziologijos, psichologijos, sociologijos,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”